Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Adunarea Generală Ordinară

23 Iunie 2021

ANUNȚ

         Conform deciziei Consiliului S.A. „Cartuș”, la data de 25.06.2021, orele 11:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1 se va desfășura Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor                                     S.A. „Cartuș” privind rezultatele activității în anul 2020.

         Ordinea de zi:

 

  1. Examinarea Dării de seamă financiare a Societății pentru anul 2020.
  2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pentru anul 2020.
  3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.
  4. Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Cartuș” și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
  5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii reprezentantului statului.
  6. Confirmarea entității de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
  7. Aprobarea Regulamentului Organului executiv – Directorului general al                        S.A. „Cartuș”.
  8. Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății S.A. „Cartuș”.
  9. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a S.A. „Cartuș”.
  10. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

 

Acţionarii vor lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 16.06.2021, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu,1, Anticamera.

La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Telefon pentru informaţii: 022 225 575.

 

Administrația S.A. „Cartuș”