Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor S.A. „Cartuș” 2022

25 Mai 2022

Societatea pe Acțiuni „Cartuș” în baza deciziei Consiliului societății  din 19 mai 2022, anunță convocarea    Adunării  Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor S.A. „Cartuș” pentru  data de 28.06.2022, orele 11:00, pe adresa mun. Chișinău,  str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

          Ordinea de zi:

 

  1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2021.
  2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2021.
  3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021.
  4. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. ,,Cartuș".
  5. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. ,,Cartuș". Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
  6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.

Acţionarii vor lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 14.06.2022,  între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu,1, Anticamera.

Înregistrarea acţionarilor – 10:30-11:00. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Telefon pentru informaţii: 022 225 575.