Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor S.A. „Cartuș” 2023

24 Iunie 2023

Societatea pe Acțiuni „Cartuș” în baza deciziei Consiliului societății  din 16.06.2023, anunță convocarea    Adunării  Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor  S.A. „Cartuș” pentru  data de 25.07.2023, orele 15:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

          Ordinea de zi:

 1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022.
 2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022.
 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
 4. Aprobarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru anul 2022.
 5. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. ,,Cartuș".
 6. Alegerea membrilor Consiliului societății S.A. ,,Cartuș"
 7. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A. ,,Cartuș".
 8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 9. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022
 10. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
 11. Confirmarea societății de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului serviciilor prestate.

Acţionarii vor lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 14.07.2023,  între orele 9.00 şi 15.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu,1, Anticamera.

Telefon pentru informaţii: 022 225 575.