Totul pentru vânătoare și turism
+373 (22) 22-55-75
+373 (22)22-55-75

Anunț cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1 Decembrie 2023

Societatea pe Acțiuni „Cartuș” în baza deciziei Consiliului societății  din 10.11.2023, anunță convocarea    Adunării  Generale Extraordinare a Acţionarilor S.A. „Cartuș” pentru  data de 08.12.2023, orele 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

          Ordinea de zi:

1)         Cu privire la confirmarea entității de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate;

2)         Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Cartuș”.

Acţionarii vor lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 28.11.2023,  între orele 9.00 şi 12.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu,1, Anticamera.

Înregistrarea acţionarilor – 11:00-11:45. Telefon pentru informaţii: 022 225 575.